Turun hammastekniikka

Täyden palvelun hammaslaboratorio

Hammaslaboratorio Harri Loukonen Oy valmistaa yksilölliseen käyttöön tarkoitettuja hammasteknisiä laitteita hammaslääkärin antaman kirjallisen määräyksen perusteella.

Toiminnassamme noudatetaan terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevassa laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä tarkoitettuja harmonisoituja eurooppalaisia menettelytapoja. Asiakaslähtöisellä kehitystoiminnalla ja soveltaen ISO 9002-laadunvarmistusstandardin mukaista laatujärjestelmää varmistamme, että tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Olemme TenDent-jäsenlaboratorio.

Hammasteknisten laitteiden valmistus

Asiakkaiden tarpeita vastaavat tuotteet

TenDent-jäsenlaboratorio